عابد هادی پور

عابد هادی پور

کارشناس R&D
کارشناسی مهندسی برق، کارشناسی ارشد روانشناسی

 

علایق پژوهشی:

 

کاربرد روش های تحریک مغزی در پژوهش های علوم اعصاب

هیجان

علوم اعصاب خودمختار

 

 


بازگشت