در این جلسه که با حضور دکتر رضا رستمی (مدیریت مرکز آتیه درخشان ذهن) و دکتر سپیده حاجی پور ساردوئی (سرپرست آزمایشگاه واسط های انسان و ماشین) در تاریخ 4/7/97 برگزار گردید، تفاهم نامه ی همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی با هدف ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات علمی پژوهشی و برگزاری دوره های آموزشی مشترک به امضا رسید. 

sharif