جلسه امضای تفاهم نامه بین کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن و مرکز تحقیقات علوم اعصاب به تاریخ یکشنبه ۱۳۹۷/۷/۱ با حضور دکتر جامعی (ریاست مرکز تحقیقات علوم اعصاب)، دکتر رستمی (ریاست کلینیک آتیه درخشان ذهن)، دکتر کاظمی (معاون پژوهشی کلینیک آتیه) و دکتر قلی پور (معاونت درمان) در کلینیک روانشناسی آتیه درخشان ذهن برگزار شد.